Sahip olduğumuz deneyim sayesinde, birlikte çalıştığımız katılımcılarımıza tam anlamıyla uyum sağlayan dönüşüm stratejileri oluşturuyoruz.

Deneyimsel Öğrenme 

Organizasyonun ihtiyaçları doğrultusunda dizayn edilmiş programda, teoriden ziyade katılımcıların farkındalık kazanmaları ve becerilerini iyileştirmeleri için deneyim yaşamaları sağlanır. 

Oyunlar, vaka çözümlemeleri, simülasyonlar ve rol play çalışmaları gibi çalışmalar ve sonrasında gerçekleştirilen refleksiyon seansları ile katılımcıların ve kurumun ihtiyaçlarına hizmet verilir. 

Prensiplerimiz 

Bizi biz yapan, prensiplerimiz 

 • AÇIK GERİ BİLDİRİM VEREN

 • AKIŞDA KALAN

 • CESARETLENDİREN

 • DEĞER VEREN

 • DENEYİME DAVET EDEN

 • FARKEDEN | FARKETTİREN

 • İLHAM VEREN , KEŞFEDEN

 • MERAK UYANDIRAN 

 • OBJEKTİF

 • ÖZGÜN OLMAYA DAVET EDEN

 • REHBER OLAN

 • SAMİMİ , SORU SORAN

 • ŞEFKATLE SABIR GÖSTEREN

 • TAKİP EDEN , ÜRETEN

 • VARSAYMAYAN , YARGILAMAYAN

 • YENİLİĞE DAVET EDEN

 • YOL GÖSTEREN , YOLA ÇIKARTAN

Süreç Tasarımı 

Değişim farkındalık ile başlar, deneyim ve pratik ile hayata geçer ve alışkanlıkların kazanımı ile birlikte dönüşüm aşaması yaşanır. 

Bizde bu inanç doğrultusunda programlarımızda

 

FARKET | KEŞFET | ÖZÜMSE | DÖNÜŞ

 

yaklaşımını uyguluyoruz.

Eğitim sırasında farkındalıkları ile gelişim hedeflerini oluşturan  katılımcıları eğitim sonrasında farklı gelişim tarkip araçları ile destekliyoruz.

Süreçsel Öğrenme 

Problemlerin sebebinin tek olamayacağı gibi çözümde tek bir bileşen, etmen üzerinden gelmez.

Dönüşüm süreç içerisinde farkındalık ile başlar, merak ve öğrenme ile devam eder, tekrar eden pratikler ile alışkanlık haline dönüşür.

 

Eğitim ihtiyacının netleştirilip her bir grup için süreçsel olarak (eğitim öncesi ve sonrası dahil) dizayn edilmesi gerekir. 

Organizasyonlar ile ihtiyaçları değerlendirirken tüm bu bileşenleri göz önünde bulundurarak değerlendiriyoruz.

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com