Bireyler için 

Genel Katılıma Açık Eğitimler 

Kuruma Özel Eğitimler 

Bireylerin İhtiyaçları için çöxüm önerilerimiz

TOXIC İLETİŞİMDEN ARINMA

TOXIC, / Zehirli iletişim tarzının bir çok sebebi vardır, genelde insanlar  farkında olmadan bu ortamın yaratılmasını sağlarlar. 

TOXIC İletişimden Arınma 

İlişkilerde ve İletişimde Ustalaşma 

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com